ZGŁOSZENIE NA WARSZTATY WIEDZY O RYNKU PRACY W DNIU 17 PAŹDZIERNIKA 2017 R. organizowane przez Filię w Chełmie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
Termin/NazwaLiczba wolnych miejsc
WARSZTATY WIEDZY O RYNKU PRACY W DNIU 17 PAŹDZIERNIKA 2017 R.96Zapisz się
Wysyłając zgłoszenie jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w Warsztatach wiedzy o rynku pracy organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn.zm.). Jednocześnie uczestnicząc wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, ul. Obywatelska 4, mojego wizerunku, który może zostać utrwalony podczas Warsztatów wiedzy o rynku pracy w dniu 17 października 2017, których będę uczestnikiem, na stronie WUP w Lublinie w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z ich przebiegu.